Habas 6 læringsområder

HABAs nye Game Curriculum inkluderer alle læringsområder for børn specielt i alderen 4-5 år.

1: Kognitiv udvikling

 • Identifikation, observation og reaktion
 • Opfattelse gennem sanserne
 • At høre og lytte til ord, lyde og musik
 • Koncentration og opmærksomhed
 • Hukommelse
 • Logisk tænkning
 • At tage beslutninger og løse problemer

 

2: Matematisk og videnskabelig læring

 • Læren om tal og at tælle
 • De første regnearter
 • Sortering og kategorisering
 • Genkendelse af og at skelne former og farver
  At kunne differentiere vægt

 

3: Social og følelsesmæssig intelligens

 • Fri leg og rollespil
 • Holdånd og samarbejde: at være en del af en gruppe, arbejde sammen som gruppe
 • At følge regler, lære at vente
 • At kunne genkende og evaluere risici
 • At kunne udholde spænding/afslapning
 • At kunne genkende og opfatte både sine egne og andres følelser, lære selvkontrol

 

4: Kropsfærdigheder

 • Fingerfærdighed/finmotorik
 • Hånd-øje koordinering (inkl. at tegne/skrive)
 • Reaktionshastighed
 • Bevægelse og balance

 

5: Mig og verdenen

 • Læren om, bevare og huske viden om kroppen, dyr, planter, mennesker, miljø og trafik.

 

6: Sprog og læsefærdigheder

 • Ordforråd og udtalelse
 • Forståelse og brug af sprog (grammatik og formulering)
 • ABC, den første læsning og skrivning